Tanáraink

Gigler Dóra

A Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa a 2016-17-es tanévben

Magyar- és drámatanárként tanítok immár tizenegy éve egy gimnáziumban, az ELTE-n szereztem doktori fokozatot, disszertációm címe A kortárs szemléletű irodalomtanítás lehetőségei . Tanári munkásságom mellett három verseskötetemet (Bog, Hideg bűnök, Minden kikötő) és négy regényemet (Belém az ujját, Majdnem Auschwitz, A hiányzó test, Szépen ölni) jegyzik a kortárs irodalomban. Munkásságomat külföldi ösztöndíjakkal és itthoni díjakkal is elismerték.

Folyamatosan keresem az új utakat, ember és ember közt kapcsolódási pontokat, legyen szó az élet bármely területéről. A tanításban a személyközpontú nevelést tartom eredményesnek. Diákjaimból és magamból kiindulva és a hagyományra, műveltségre építve igyekszem értéket közvetíteni, illetve aktívan segíteni, hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz. Fontosnak tartom a múltat, a gyökereket, hiszen ezek az alapok, de a jövőbe tekintve az ezekből fakadó lehetőségeket, utakat is nyitottan fogadom.

Családom Kárpátaljáról származik, jelenleg számos rokonom Európa különböző országában él, így személyesen érintenek azok a kérdések, amiket külföldön élő magyarként és magyarországi szülőként, testvérként tapasztalhatunk. Mélyen foglalkoztat az identitás kérdése, mert hiszek abban, hogy az önmagunkkal való szembenézés az egymáshoz való kapcsolódás, a közösségalkotás szerves része.

Izgalmas kihívásként élem meg az egyén és a közösség közötti egyensúly megtalálását és megteremtését. Az Emberbe vetett bizalom egy minden nap, minden pillanatban meghozott döntés. Corkban is törekedni fogok arra, hogy mindezt hittel gyakoroljam.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed